Support

 

Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Denne kliché gælder i allerhøjeste grad også for interaktive løsninger installeret i det offentlige rum. Derfor stiller vi store krav til os selv og til den service og support vi kan yde vores kunder. Vi ønsker ikke at fremstå som leverandør af løsninger der ikke administreres og vedligeholdes ordentligt. En infostander, uanset hvem den er leveret af og bliver administreret af, som ikke fungerer optimalt, er frustrerende og påvirker alles opfattelse af infostanderen som informationskanal negativt.

Advice-IT leverer differentieret service tilpasset den enkelte kunde og dennes konkrete behov. Vores egenudviklede værktøjer til remote overvågning, diagnosticering samt opdatering dækker langt de fleste supporttilfælde. Såfremt der er behov for fysisk service på hardware, udføres dette landsdækkende ved hjælp af egne teknikere.