Det digitale hospital

Baseret på elektronisk vejvisning tilbyder Advice-IT det eneste komplette infosystem til sundhedssektoren. 

Systemet består af

 • Avanceret digital vejviser med printfunktion
 • Digital skilte løsning
 • Elektronisk infoboard
 • In-Store TV
 • Dør til dør ruteplaner på patientindkaldelser
 • Integration til interne og eksterne systemer
 • Multi touch skærme
 • Infostandere
 • Inden- og udendørs installation

Fordele

 • Effektiv kommunikation til ansatte, patienter og pårørende
 • Forbedret service
 • Store ressourcebesparelser
 • Færre udeblivelser og for sent fremmødte
 • Let og hurtig opdatering af ruter og informationer
 • Dynamisk ruteplan der tager højde for f.eks. ombygninger
 • Store potentielle ”just in time” logistikgevinster
 • Forbedrede transport- og parkeringsforhold på hospitalet

Case

Den første Wayfinder løsning på et dansk hospital blev gennemført som et fælles projekt med deltagelse af Gentofte Hospital og Advice-IT. Løsningen består af infostandere med printere, placeret strategiske steder på hospitalet, en intranetløsning med touch skærme monteret på samtlige afdelinger, samt adgang via Gentofte Hospitals hjemmeside. Brugerne har taget utroligt godt imod løsningen. Brugstallene har langt oversteget forventningerne og beregningerne viser en hurtigere tilbagebetalingstid på systemet end forventet. Den væsentligste besparelse ligger i at personalet ikke skal følge patienter og pårørende fysisk rundt på hospitalet.