Borgerservice

Kommunerne i Danmark var de første til at se mulighederne i at anvende infostandere og storskærme, som en del af kommunikationen med borgere og virksomheder. Den første større installation gennemførte Kolding Kommune og Advice-IT for mere end 10 års siden, hvor der i det offentlige byrum blev opstillet mere end 30 indendørs- og udendørs infostandere, til brug for byens indbyggere og gæster. Siden da har en lang række af landets kommuner installeret løsninger fra Advice-IT og vi har stor erfaring med hvad der fungerer bedst.

Med storskærme til visning af informationer, nyheder, ventetider m.v., effektiviseres informations flowet og der spares ressourcer, samtidigt med at borgerne oplever en bedre service og betjening.

Infostanderen er med både touch skærm og keyboard for at øge tilgængeligheden og med Advice-IT’s sikkerhedsløsninger, får kommunerne en sikker og stabil løsning. Infostandere bruges til informationssøgning og selvbetjening via Nem-ID. Advice-IT kan også levere handicapegnede infostandere, der er specielt udviklet til kørestolsbrugere.

Men borgerservice er ikke kun noget der foregår i selve Borgerservicecentrene. Borgerservice hører hjemme der hvor borgerne færdes. I Brugsen, i idrætshallen og på torvet. Advice-IT har løsninger – indendørs og udendørs – der stiller de digitale informationer og selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne. Også når rådhuset er lukket.

Kontakt vores salgsafdeling for at høre mere om disse løsninger.